top of page

Đầu tư với SWC | Điều kiện chi tiết của hệ thống phiếu giảm giá

Một video hướng dẫn mới về cách làm việc với tài khoản SWC của bạn, từ đó bạn sẽ tìm hiểu cách thức hoạt động của hệ thống phiếu thưởng. Xin nhắc lại, phiếu thưởng trong tài khoản SWC của bạn cho phép bạn nhận được số cổ phiếu nhiều hơn gấp hai lần khi đầu tư.


Từ video, bạn sẽ học:


- Có những phiếu nào?

- Làm cách nào để nhận được phiếu giảm giá?

- Điều gì quyết định số lượng phiếu thưởng nhận được?

- Làm thế nào để sử dụng phiếu giảm giá?


Tất cả các video hướng dẫn có thể được tìm thấy trên kênh YouTube hợp pháp và kỹ thuật của chúng tôi bằng 10 ngôn ngữ: Nga, Đức, Pháp, Ba Lan, Việt Nam, Slovakia, Séc, Anh, Tây Ban Nha và Hindi.


Ngoài ra, tất cả các video đều có sẵn trong tài khoản SWC của bạn trong phần "Cài đặt" - "Câu hỏi thường gặp". https://m.vk.com/video-62448611_456241027?list=9b1caf9c96e5e5802e&from=wall-62448611_23529


2 views0 comments
bottom of page