top of page

Đầu tư với SWC | Làm cách nào để trả góp hàng tháng?

Video hướng dẫn mới về cách làm việc với tài khoản SWC của bạn, từ đó bạn sẽ học cách thanh toán trả góp hàng tháng.


Hãy để chúng tôi nhắc bạn rằng trong tài khoản SWC của mình, bạn có thể tìm thấy hơn 30 đề xuất đầu tư, trong đó có 11 đề xuất bạn có thể sắp xếp theo từng đợt từ hai đến năm tháng.


Ưu đãi đầu tư theo từng đợt cho phép bạn cố định mức chiết khấu hiện tại cho khoảng thời gian đầu tư, bất kể sự thay đổi của các giai đoạn (chiết khấu giảm dần theo từng giai đoạn). Số tiền đầu tư được chia thành nhiều phần bằng nhau theo số tháng và được trả hàng tháng.

Đối với các đề xuất đầu tư riêng lẻ, có một phần thưởng thanh toán gấp đôi đặc biệt, có thể nhận được nếu bạn thực hiện thanh toán đợt đầu tiên với số tiền gấp đôi.


Tất cả các video hướng dẫn có thể được tìm thấy trên kênh YouTube hợp pháp và kỹ thuật của chúng tôi bằng 10 ngôn ngữ: Nga, Đức, Pháp, Ba Lan, Việt Nam, Slovakia, Séc, Anh, Tây Ban Nha và Hindi.


Ngoài ra, tất cả các video đều có sẵn trong tài khoản SWC của bạn trong phần "Cài đặt" - "Câu hỏi thường gặp".

https://m.vk.com/video-62448611_456241022?list=8b1e862847a6d3c4a9&from=wall-62448611_23476


3 views0 comments
bottom of page