top of page

Ưu đãi đầu tư EXPO LIMITED lại có sẵn!

Gần đây, UAE đã có một chuyến đi dành cho những người chiến thắng GLOBAL EXPO MARATHON. Trong chuyến đi, một số người tham gia đã không có thời gian để tận dụng ưu đãi EXPO LIMITED. Theo yêu cầu của họ, khuyến mại với chiết khấu 1:80 được hoàn trả vào tài khoản cá nhân của họ!


Xin nhắc lại, những người chiến thắng GLOBAL EXPO MARATHON và tất cả những người nhận được ưu đãi làm quà tặng đều có thể sử dụng EXPO LIMITED. Ưu đãi có hiệu lực từ ngày 15 đến ngày 26 tháng 11 23:55 (UTC + 3).


💬 Đầu tư với mức chiết khấu cao hơn


Cho đến 23:55 ngày 26 tháng 11 (UTC + 3), bạn có thể đầu tư với số lượng không giới hạn với EXPO LIMITED với các điều kiện sau:


- 1200 đô la mỗi lần với chiết khấu 1:80.

- 600 đô la mỗi lần với chiết khấu 1:70.

- 200 đô la hàng tháng trong 6 tháng với chiết khấu lên đến 1:70.

- 100 đô la hàng tháng trong 6 tháng với chiết khấu lên đến 1:60.


Xin lưu ý: với việc trả góp EXPO LIMITED, bạn sẽ nhận được cổ phiếu với mức chiết khấu, tùy thuộc vào số lượng thanh toán trong vòng 6 tháng. Số tiền chiết khấu tăng lên với mỗi lần thanh toán. Do đó, mức chiết khấu cao nhất sẽ chỉ có nếu bạn thanh toán đủ gói trả góp.


Chiết khấu khi trả góp EXPO LIMITED được cố định trong toàn bộ thời gian thanh toán, tức là bạn có thể nhận cổ phiếu dự án với mức chiết khấu lên đến 1:70 ngay cả khi đã thay đổi giai đoạn.

Cũng xin lưu ý rằng phiếu thưởng không được áp dụng cho ưu đãi EXPO LIMITED. Cũng xin lưu ý rằng phiếu thưởng không được áp dụng cho ưu đãi EXPO LIMITED. Và bạn chỉ có thể gửi tiền để đầu tư từ tài khoản chính hoặc tài khoản tiền thưởng.


💬 Cấp quyền truy cập cho các đối tác EXPO LIMITED


Cho đến ngày 26 tháng 11, 23:55 (UTC + 3), quyền truy cập vào EXPO LIMITED có thể được cung cấp cho số lượng không giới hạn đối tác từ bất kỳ cấp độ nào trong cấu trúc của bạn. Trong trường hợp này, người nhận quyền truy cập cũng sẽ có thể:


- Thực hiện bất kỳ số lượng đầu tư một lần nào và mở bất kỳ số lượng trả góp nào theo gợi ý của EXPO LIMITED.


- Chuyển quyền truy cập vào ưu đãi EXPO LIMITED cho bất kỳ số lượng đối tác nào từ bất kỳ cấp độ nào trong cấu trúc của họ.


Để tận dụng ưu đãi EXPO LIMITED, hãy truy cập trang chính của tài khoản cá nhân của bạn. Tại đó, bạn có thể chọn số tiền đầu tư phù hợp và cấp quyền truy cập vào EXPO LIMITED cho các đối tác trong cơ cấu của bạn.
0 views0 comments
bottom of page