top of page

Ưu đãi EXPO LIMITED được gia hạn thêm 7 ngày


Chúng tôi vui mừng thông báo rằng ưu đãi EXPO LIMITED với mức chiết khấu lên đến 1:80 sẽ được gia hạn thêm 7 ngày nữa. Cho đến ngày 21 tháng 10, 23:55 (UTC + 3), những người chiến thắng GLOBAL EXPO MARATHON và những người nhận được ưu đãi làm quà tặng có thể:


- Thực hiện bất kỳ số khoản đầu tư một lần nào với chiết khấu lên đến 1:80 và phát hành bất kỳ số lượng trả góp nào với chiết khấu lên đến 1:70.


- Cấp quyền truy cập vào phiếu mua hàng cho số lượng đối tác không giới hạn từ bất kỳ cấp độ nào trong cấu trúc của họ.


Các điều kiện đầu tư của ưu đãi vẫn như cũ:


- 1200 đô la mỗi lần với chiết khấu 1:80.


- 600 đô la mỗi lần với chiết khấu 1:70.


- 200 đô la hàng tháng trong 6 tháng với chiết khấu lên đến 1:70.


- 100 đô la hàng tháng trong 6 tháng với chiết khấu lên đến 1:60. Hãy để chúng tôi nhắc bạn rằng với việc trả góp EXPO LIMITED, bạn sẽ nhận được cổ phiếu với mức chiết khấu, tùy thuộc vào số lần thanh toán trong vòng 6 tháng. Số tiền chiết khấu tăng lên với mỗi lần thanh toán. Do đó, mức chiết khấu cao nhất sẽ chỉ có nếu thanh toán đủ gói trả góp.


EXPO LIMITED là cơ hội tuyệt vời để nhận cổ phần của dự án SkyWay với một trong những chiết khấu cao nhất trong tài khoản cá nhân của bạn và mở rộng nhóm đối tác của bạn.


Sử dụng EXPO LIMITED cho đến 23:55 ngày 21 tháng 10 (UTC + 3) trên trang chính của tài khoản cá nhân của bạn.0 views0 comments
bottom of page