top of page

Buổi thuyết trình SWC đầu tiên được tổ chức tại Puerto Rico

Các đối tác tích cực của SWC tiếp tục làm quen với người dân Mỹ Latinh với công nghệ vận chuyển bằng dây. Lần này, buổi giới thiệu nền tảng lần đầu tiên diễn ra tại Puerto Rico ở thành phố Toa Baja.


Người phụ trách Tây Ban Nha Natalia Ivanova, Người phụ trách Cộng hòa Dominica Olga Veronica Serokhvostova và người đứng đầu Puerto Rico Roberto Carlos Fuen Mayer phát biểu tại cuộc họp. Các diễn giả đã nói về lịch sử của vận tải dây và các điều kiện để đầu tư vào dự án.

Buổi thuyết trình SWC ở Toa Baha có 60 người tham dự. Sau khi báo cáo, nhiều khách muốn hỗ trợ sự phát triển của vận tải dây và đã đầu tư đầu tiên của họ.


Trong tương lai, Puerto Rico có kế hoạch mở một trung tâm cuộc gọi sẽ giúp mở rộng đối tượng là những người ủng hộ tiềm năng của dự án. Đối với điều này, đào tạo nhân sự đã được tiến hành.


Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi đề nghị bạn xem báo cáo ảnh từ bản trình bày cuối cùng.3 views0 comments
bottom of page