top of page

Các đối tác SWC mở văn phòng tại Puerto Rico

Gần đây chúng tôi đã nói về buổi thuyết trình SWC đầu tiên ở Puerto Rico. Giờ đây, các đối tác của quốc gia này đã nỗ lực kết hợp và tổ chức một văn phòng riêng để phối hợp nhiều hơn với những người ủng hộ dự án. Sự kiện được khởi xướng bởi lãnh đạo SWC từ Puerto Rico Roberto Carlos Fuen Mayer và người phụ trách Cộng hòa Dominica Olga Veronika Serokhvostova.


Nhiệm vụ chính của văn phòng mới là phổ biến dự án ở Puerto Rico. Đối với điều này, phòng được trang bị một hội trường thuyết trình và một trung tâm cuộc gọi, nơi các nhân viên được đào tạo sẽ làm việc. Ngoài ra, mọi người có thể đến văn phòng để được tư vấn.

Trong những tháng qua, các đối tác từ Châu Mỹ Latinh đã thực hiện nhiều công việc quan trọng để hỗ trợ sự phát triển của dự án. Xin nhắc lại, vào tháng 9, một văn phòng khác đã được mở tại Cộng hòa Dominica. Chúng tôi chắc chắn rằng mỗi sự kiện này sẽ giúp ngày càng nhiều người tìm hiểu về công nghệ vận chuyển bằng dây.2 views0 comments
bottom of page