top of page
  • Writer's pictureADMIN

Các phái đoàn, chính trị đến thăm EcoTechnoPark | SkyWay

Updated: Jun 27, 2021


  1. Chính phủ Sharjah và Chính phủ UAE cam kết hỗ trợ Mạnh Mẽ cho SkyWay
2. Chính trị gia Peru với tiết lộ dự án siêu khủng lên đến 400 tỷ đô la cho toàn bộ Nam Mỹ


3. Phái đoàn từ Mông Cổ đến SkyWay EcoTechnoPark4.Chính phủ Uzbekistan tiết lộ dự án vài nghìn KM ( hay)5. Đoàn doanh nghiệp Malaysia đến thăm SkyWay Technologies6.Diễn viên nổi tiếng Hollywood Steven Seagal đã đi trên phương tiện vận tải SkyWay7.Cuộc phỏng vấn với đại diện Bekaert "đối tác cung cấp thép cho SkyWay" tại EcoTecknoPack8.Truyền hình Nhật Bản nói gì SkyWay9.SkyWay đã truyền cảm hứng cho TV Tokyo Nhật Bản10. Sinh viên trường Đại học công nghệ quốc gia Belarus tại máy sản xuất SkyWay
11.Những nhân vật quyền lực ủng hộ dự án SKYWAY47 views0 comments
bottom of page