top of page

Còn 2 ngày trước khi ưu đãi EXPO LIMITED kết thúc!

Hãy nhanh tay đầu tư với mức chiết khấu lên đến 1:80 và chia sẻ ưu đãi với bạn bè của bạn


Xin nhắc lại, ưu đãi EXPO LIMITED kết thúc vào ngày 21 tháng 10 lúc 23:59 (UTC + 3). Cho đến thời điểm này, những người chiến thắng GLOBAL EXPO MARATHON và tất cả những người nhận được quyền đầu tư như một món quà có thể:


- Thực hiện bất kỳ số lượng khoản đầu tư một lần nào với chiết khấu lên đến 1:80 và phát hành bất kỳ số lần trả góp nào với chiết khấu lên đến 1:70.


- Cấp quyền truy cập vào phiếu mua hàng cho số lượng đối tác không giới hạn từ bất kỳ cấp độ nào trong cấu trúc của họ.


Đối với khoản đầu tư EXPO LIMITED, các điều kiện sau được áp dụng:


- 1200 đô la mỗi lần với chiết khấu 1:80.

- 600 đô la mỗi lần với chiết khấu 1:70.

- 200 đô la hàng tháng trong 6 tháng với chiết khấu lên đến 1:70.

- 100 đô la hàng tháng trong 6 tháng với chiết khấu lên đến 1:60.


Xin lưu ý: với việc trả góp EXPO LIMITED, bạn sẽ nhận được cổ phiếu với mức chiết khấu, tùy thuộc vào số lượng thanh toán trong vòng 6 tháng. Số tiền chiết khấu tăng lên với mỗi lần thanh toán. Do đó, mức chiết khấu cao nhất sẽ chỉ có nếu thanh toán đủ gói trả góp.


Chỉ đến hết ngày 21/10, bạn có cơ hội phát hành gói trả góp EXPO LIMITED với chiết khấu cố định cho toàn bộ thời gian thanh toán. Có nghĩa là, ngay cả khi bạn thay đổi giai đoạn, bạn có thể nhận được cổ phiếu dự án với mức chiết khấu lên đến 1:70.


Bạn có thể chọn khoản đầu tư phù hợp từ EXPO LIMITED và tặng quyền truy cập vào ưu đãi cho các đối tác trên trang chính của tài khoản cá nhân của bạn. Sau ngày 21 tháng 10, ưu đãi sẽ không có sẵn!1 view0 comments
bottom of page