top of page

Chất cách điện mới cho thanh ray được thử nghiệm ở Dubai

Phòng thí nghiệm thử nghiệm Al Hoty-Stanger ở Dubai đã thử nghiệm thành công chất cách điện đường sắt bằng sợi thủy tinh sẽ được sử dụng trong các tuyến SkyWay trong tương lai.


Thử nghiệm chất cách điện là cần thiết để xác minh rằng công nghệ đáp ứng các yêu cầu của UAE đối với đường ray. Các yêu cầu này bao gồm an toàn điện, điện trở, độ dẫn điện, cách điện và nhiều yêu cầu khác.


Các thử nghiệm được thực hiện tại phòng thí nghiệm Al Hoty-Stanger, nơi đã kiểm tra và thử nghiệm nhiều loại vật thể ở UAE trong hơn 30 năm, từ vật liệu xây dựng đến thực phẩm.


Kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy chất cách điện bằng sợi thủy tinh đáp ứng các yêu cầu thiết kế của nhà phát triển, vì vậy sợi thủy tinh được chọn có thể được sử dụng trong thiết kế các tuyến đường dây mới.4 views0 comments
bottom of page