top of page

Chủ tịch công ty cổ phần Ossetian nói "Skyway là công nghệ thật 100%''
Chủ tịch của "con đường Nam Ossetia" nói về SkyWay


Zurab Zaurovich Zaseev , người đứng đầu Công ty Cổ phần Đường sắt Nam Ossetian, chia sẻ quan điểm của mình về vận tải SkyWay . Zurab Zaurovich đánh giá cao công nghệ Vận tải dây Yunitskiy, nhờ sự kết hợp tối ưu giữa các đặc tính kỹ thuật cao và chi phí vốn xây dựng và vận hành thấp, có thể trở thành công cụ phát triển ngành vận tải của khu vực Nam Ossetia.
"SKYWAY LÀ CÔNG NGHỆ CHÍNH XÁC 100%"Tôi đã đến thăm công ty SkyWay ở Belarus và tôi rất tiếc vì đã không làm điều này sớm hơn. Công nghệ Skyway là phân phối, tốc độ, khoa học và tri thức, phát triển công nghệ, cách tiếp cận vấn đề trên quy mô toàn diện và quan trọng nhất là bằng chứng 100% rằng công nghệ này là đúng. Tôi muốn chính xác những gì tôi đã thấy trong SkyWay được thực hiện ở quê hương nhỏ bé của tôi. Về mặt sinh thái, đất nước của tôi sẽ được hưởng lợi và đây là điều quan trọng nhất đối với tôi. Với sự trợ giúp của công nghệ SkyWay, tôi muốn làm cho cuộc sống ở vùng núi trở nên uy tín. Và tôi nghĩ rằng tương lai là của chúng ta.Tham khảo nguồn


6 views0 comments
bottom of page