top of page

Dự án Podway Tại Gorkarneshwor, Nepal

Gokarneshwor nằm ở phía đông bắc của Kathmandu. Thành phố có một loạt các địa điểm địa lý, lịch sử và tôn giáo cũng như sông thánh Bagmati.

Con đường nhỏ ở Gokarneshwor sẽ kéo dài 17,2 km như trên bản đồ đính kèm. Tuyến đường sẽ có 4 chặng: ✦ Boudha Pipalbot đến Sundarjal - 8,6 km ✦ Boudha Pipalbot đến Makalbari Micro Station - 3,8 km ✦ Boudha Pipalbot đến Dakshyin Dhoka - 2,5 km ✦ Boudha Pipalbot đến Aarubari Chowk - 2,2 km

Chúng tôi thiết kế lối đi có thể chở 500.000 hành khách mỗi tháng hoặc khoảng 6.200.000 hành khách mỗi năm. Nhu cầu hàng giờ cao điểm của chúng tôi sẽ bằng 20% ​​nhu cầu hàng ngày của chúng tôi - hoặc 4.000 một giờ. Chúng tôi dự kiến ​​sẽ vận chuyển 100 tấn hàng hóa mỗi ngày trên cùng tuyến đường với tuyến hành khách.


Lịch trình lập kế hoạch của chúng tôi

Mặc dù chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn lập kế hoạch, nhưng kế hoạch sơ bộ của chúng tôi đã được lên kế hoạch như sau: ✦ Lập kế hoạch sơ bộ với chi tiết cơ khí, dân dụng và cơ điện. Các kế hoạch cũng sẽ cung cấp sơ đồ mặt bằng cho các trạm, các trụ hỗ trợ, nguồn điện và bảo trì. Lập kế hoạch sơ bộ được lên kế hoạch từ tháng 8 đến tháng 2 năm 2022. ✦ Lập kế hoạch xây dựng bao gồm hỗ trợ hậu cần, hỗ trợ neo, trạm lên tàu và bảo trì đường tàu. ✦ Lập kế hoạch xây dựng được lên kế hoạch từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 9 năm 2023. ✦ Việc gỡ bỏ hệ thống và vận hành thử cung cấp cho ban quản lý một cơ hội để đảm bảo rằng podway hoạt động theo kế hoạch. Các nhân viên vận hành sẽ đào tạo quản lý về tất cả các khía cạnh của cơ khí, điện và bảo trì podway. ✦ Dự kiến ​​vận hành từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 11 năm 2023. ✦ Dự kiến ​​khai trương toàn bộ vào tháng 12 năm 2023.

13 views0 comments
bottom of page