top of page

Giám đốc Thương mại UST về Tiếp thị Giới thiệu cho Forbes

Trang web của tạp chí kinh tế tài chính nổi tiếng của Mỹ Forbes đã đăng một bài báo với tiêu đề “15 điểm quan trọng cần lưu ý khi xây dựng hệ thống tiếp thị giới thiệu”.


Bài viết dành cho các mẹo dành cho các công ty muốn sử dụng các công cụ tiếp thị giới thiệu trong việc quảng bá của họ.


Các tác giả của bài báo này là thành viên của Hội đồng Phát triển Kinh doanh Forbes, một tổ chức bán hàng và phát triển kinh doanh dành cho các giám đốc điều hành cấp cao. Thành viên Hội đồng Quản trị John Popel, Giám đốc Thương mại của Unitsky String Technologies, Inc., là một trong những tác giả. Cụ thể, ông Popel lưu ý tầm quan trọng của hai yếu tố đối với sự phát triển của tiếp thị giới thiệu: “Có hai yếu tố chính quyết định sự thành công của hệ thống tiếp thị giới thiệu của bạn: 1) lợi nhuận cạnh tranh và 2) tính đơn giản. Đầu tiên dẫn đến việc tăng số lượng mua hàng. Thứ hai ảnh hưởng đến tỷ lệ chuyển đổi. Theo quy luật, trải nghiệm giới thiệu càng đơn giản, thì kết quả tài chính của nó càng tốt. "


6 views0 comments
bottom of page