top of page

Giới thiệu về SkyWay trong Telegram

Hàng chục nghìn người đăng ký theo dõi dự án SkyWay trên mạng xã hội SWC. Để giúp bạn giao tiếp và nhận thông tin về dự án dễ dàng hơn, chúng tôi cũng đang phát triển các kênh và cuộc trò chuyện trong Telegram, nơi bạn có thể liên lạc với nhau và nhanh chóng nhận được thông báo về những tin tức chính.


Hôm nay, hơn 12.000 người đã đăng ký kênh của chúng tôi và hơn 5.000 nhà đầu tư SkyWay từ khắp nơi trên thế giới đang trò chuyện ngay bây giờ.

Tham gia với chúng tôi trên Telegram để giao tiếp với các nhà đầu tư, đặt câu hỏi cho đại diện công ty và chia sẻ tin tức với bạn bè.

Kênh Telegram - https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fskywaycapital&post=-62448611_23678

Trò chuyện Telegram - https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ft.me%2FchatSWC&post=-62448611_23678

2 views0 comments
bottom of page