Kho anh sự kiện cộng đồng Unitsky Việt Nam

Updated: Aug 11





 




 



 



 



 

Họp mặt cổ đông Tuyên Quang

- Gặp mặt cổ đông tại hội nghị : https://youtu.be/9nUoqxo4Eo4

- Team trải nghiệm du lịch Tuyên Quang : https://youtu.be/Thp14LNnjX0



 

Team building ‘’Team chiến lược’’


https://m.youtube.com/watch?v=ftwip-xfHGU&t=1s

 

Team building Team ‘’Hành Trình Thịnh vượng’’

https://youtu.be/pIBtLp27ghE


https://drive.google.com/drive/folders/1lob_kM895V8_SjqZZ4QZomYxt4joQUoz?sort=13&direction=a




 

Sự kiên 6/8/2022 ‘‘Team Chiến Lược’’ gần 1000 cổ đông tham dự



- Ảnh sự kiện : https://drive.google.com/drive/folders/1-xtjOyMZQhQoY0tJmcFVihFtqvS_UcUB




56 views0 comments

Recent Posts

See All