top of page

Lịch hội thảo trên web SWC (25 tháng 10 - 31 tháng 10)

Thứ Tư, 27/10/2021 lúc 13:00 MSK


Chủ đề: Tất cả những điều thú vị và phù hợp nhất trong thế giới SWC. Nga.


Người dẫn chương trình: Alexey Sukhodoev.


Liên kết đăng ký hội nghị : https://m.vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fb16650.vr.mirapolis.ru%2Fmira%2Fs%2FfvgsQ8&post=-62448611_


Liên kết để đăng nhập với tư cách khách (không cần đăng ký) - https://m.vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fb16650.vr.mirapolis.ru%2Fmira%2Fmiravr%2F2641987920&post=-


https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.cc%2F5qyoLt&post=-62448611_23660
0 views0 comments
bottom of page