top of page

Lịch trình hội thảo trên web của SWC (15 tháng 11 - 21 tháng 11)

Thứ Năm, 18/11/2021 lúc 19:00 giờ Moscow


Chủ đề: Hội thảo trên web SWC về tổ chức, kinh tế và pháp lý. Những câu hỏi và những nhận xét. Nga.


Người dẫn chương trình: Vladimir Maslov.


Liên kết đăng ký hội nghị -

https://m.vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fb16650.vr.mirapolis.ru%2Fmira%2Fs%2FDAQWOR&post=-62448611_


Liên kết để đăng nhập với tư cách khách (không cần đăng ký) -

https://m.vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fb16650.vr.mirapolis.ru%2Fmira%2Fmiravr%2F5021837338&post=-


https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.cc%2F5qyoLt&post=-62448611_238141 view0 comments
bottom of page