top of page

Lịch trình hội thảo trên web của SWC (22 tháng 11 - 28 tháng 11)

Thứ Tư, 24/11/2021 lúc 13:00 theo giờ Moscow


Chủ đề: Tất cả những điều thú vị và phù hợp nhất trong thế giới SWC. Nga.


Người dẫn chương trình: Alexey Sukhodoev.


Liên kết đăng ký hội nghị -

https://m.vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fb16650.vr.mirapolis.ru%2Fmira%2Fs%2FfvgsQ8&post=-62448611_

Liên kết để đăng nhập với tư cách khách (không cần đăng ký) -

https://m.vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fb16650.vr.mirapolis.ru%2Fmira%2Fmiravr%2F2641987920&post=-
3 views0 comments
bottom of page