top of page

Mùn Uniterra có 10.000 tỷ vi sinh vật

https://uterra.by/Đất là gì?

Làm thế nào để tăng khả năng sinh sản của nó?

Tại sao phân bón hiện đại có hại?

Nông nghiệp sẽ thay đổi như thế nào trong thế kỷ XXll?


Hôm nay, chúng tôi sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi này và những câu hỏi khác cùng với một nhóm các nhà khoa học đến từ Belarus. Ở đây, trên lãnh thổ của khu phức hợp nông sinh học thử nghiệm, họ đang mô hình hóa nền nông nghiệp của tương lai!Ngân hàng đất quốc tế đã được tạo ra và đã chứng minh tính hiệu quả


Chúng ta đã tạo ra thành công nhà máy sử dụng vi sinh sinh vật để Xử lý chất độc hại trong chất thải thành chất tốt cho con người.


30 views0 comments
bottom of page