top of page

Meed trên tuyến đường dây giữa Sharjah và Khaur Fakkan

Ấn bản tiếng Ả Rập của Meed viết rằng Unitsky String Technologies Inc. sẽ xây dựng một tuyến đường dài 130 km giữa hai thành phố của UAE: Sharjah và Khaur Fakkan. Theo các nhà báo, người trị vì của Tiểu vương quốc Sharjah Sheikh Sultan bin Muhammad al-Qasimi quan tâm đến việc triển khai dự án.


Một số lựa chọn về các tuyến đường đã được đưa ra để xem xét, bao gồm tuyến hàng hóa đến cảng Khaur-Fakkana, cũng như hệ thống vận tải hành khách trong thành phố.

Công ty cũng có kế hoạch xây dựng một đường ray có chiều dài từ 20 km trở lên để nghiên cứu, trình diễn và cấp chứng chỉ vận tải dây tốc độ cao. Tùy thuộc vào mức độ phức tạp của dự án, việc thực hiện dự án sẽ yêu cầu đầu tư từ $ 230 đến $ 580 triệu.


Ngoài ra, các nhà báo lưu ý rằng Unitsky String Technologies Inc. gần đây đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên của việc hình thành hệ thống vận chuyển hàng hóa và hành khách ở UAE và sẵn sàng tham gia thị trường. Đến cuối năm 2022, công ty có kế hoạch tăng số lượng các dự án mục tiêu lên con số 10.


3 views0 comments
bottom of page