top of page

Ngày trong lịch sử 23 tháng 11 năm 2018 | Video đầu tiên từ công trường của UST Inc. ở Sharjah

Chính thức xây dựng trung tâm khảo thí UST Inc. ở Sharjah khai trương vào tháng 9 năm 2018.


Nhưng các nhà đầu tư và đối tác của dự án còn nhớ ngày 23/11 hơn. Vào ngày này, video đầu tiên đã được công bố, trong đó người phát minh ra phương tiện vận tải bằng dây, Anatoly Yunitskiy, nói về triển vọng phát triển của SkyWay ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

https://m.vk.com/video-62448611_456241086?list=31b6226184cbdd913f&from=wall-62448611_23865

3 views0 comments
bottom of page