top of page

Ngày trong lịch sử của SkyWay | Ngày 10 tháng 7 năm 2020
Cách đây đúng một năm, có một cuộc phỏng vấn từ nhà sản xuất SkyWay ở Belarus, nơi người phát minh ra phương tiện vận tải bằng dây, Anatoli Unitsky, lần đầu tiên giới thiệu thiết bị chạy của phương tiện vận chuyển bằng dây mới sẽ được sử dụng trong điều kiện khí hậu của UAE. .


Đây là những gì Anatoli Unitsky đã nói vào thời điểm đó về mục đích của khung xe:


- Bây giờ, ở đây bạn có thể thấy thiết bị chạy, sẽ được sử dụng và thống nhất cho vận tải hành khách và hàng hóa, đặc biệt, cho Xe buýt 25 chỗ, có thể kết hợp thành đoàn tàu lên đến 200 hành khách và cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa nặng tới 35 tấn và chiều dài lên đến 12 mét.


Các cuộc thử nghiệm đầu tiên của thiết bị chạy vận tải mới diễn ra ở Belarus vào mùa thu năm 2020 và vào tháng 3 năm 2021, bắt đầu các cuộc thử nghiệm chạy với các container chở hàng nhỏ tại Trung tâm Chứng nhận và Thử nghiệm Công nghệ UST ở Sharjah.


Thiết bị chạy tương tự dự kiến ​​sẽ được sử dụng trong vận tải hành khách công suất lớn SkyWay mới, cũng được lên kế hoạch thử nghiệm và thực hiện chủ yếu trong điều kiện khí hậu của Trung Đông.

13 views0 comments
bottom of page