top of page

Ngày trong lịch sử | Emir of Sharjah đã đến thăm trung tâm thử nghiệm SkyWay ở UAE

Vào ngày 26 tháng 10 năm 2019, Hoàng thân của Ngài Sharjah Sultan bin Muhammad Al-Qasimi đã đến thăm Công viên Nghiên cứu Sharjah và ban phước cho việc bắt đầu hoạt động của vận tải bằng dây SkyWay ở Sharjah.


Chuyến du ngoạn cho ông al-Qasimi do tác giả của công nghệ SkyWay Anatoly Yunitskiy dẫn đầu. Các khách mời đã được xem dự án của trung tâm đổi mới trong tương lai và trình diễn mô hình vận tải chuỗi hoạt động cho công việc trong khí hậu nhiệt đới.


Ngoài ông al-Qasimi, cuộc họp còn có sự tham dự của Giám đốc Điều hành Công viên Khoa học và Công nghệ Sharjah Hussein al-Mahmoudi, và một số quan chức cấp cao: Tiến sĩ Eng Rashid al-Lim, Chủ tịch Cơ quan Quản lý Điện và Nước Sharjah , Abdullah Salem al-Tarifi, Chủ tịch Quỹ An sinh Xã hội Sharjah.
0 views0 comments
bottom of page