top of page

Tài liệu dành cho người mới bắt đầu

Các đối tác có thể sử dụng tài liệu này thuận tiện cho việc chia sẻ của mình.


- Phần 1 : Giới thiệu công nghệ Unitsky.

- Phần 2: Giới thiệu nhà phát minh dự án.

- Phần 3: Cơ sở vật chất, tài sản hữu hình của công ty.

- Phần 4: Các chứng nhận và bằng sáng chế.

- Phần 5: Các phái đoàn tới thăm dự án.

- Phần 6: Pháp lý.

- Phần 7: Truyền thông.

- Phần 8: Quyền lợi trở thành cổ đôngTài liệu bằng Power point

Tìm hiểu Unitsky
.pptx
Download PPTX • 97.74MB36 views0 comments
bottom of page