top of page

Tương lai đã đến": phim về Anatoli Unitsky do kênh "Day TV" phát hành

Kênh Internet phân tích của Nga "Day TV" đã chiếu một bộ phim về người sáng lập và nhà thiết kế chung của Unitsky String Technologies Inc. Anatoli Unitsky. Trong một cuộc thảo luận với Igor Shnurenko, một tác giả, chuyên gia độc lập và diễn giả về chủ đề trí tuệ nhân tạo, tác giả của vận chuyển chuỗi đã nói chi tiết về ý tưởng của mình, nhiều trong số đó đã được thực hiện. Bộ phim nêu bật tương lai, những đặc điểm có thể nhìn thấy ngày hôm nay. Ý tưởng của Anatoli Unitsky bao gồm vận tải bằng dây, khám phá không gian bằng tên lửa gần không gian và các thành phố tuyến tính, trong đó mọi người có thể đi chân trần và sống hòa hợp với thiên nhiên. Nhiều ý tưởng trong số này đã được thực hiện và hoạt động cho đến ngày hôm nay. Ghi chú tóm tắt từ UST "Day TV" là một kênh và nền tảng Internet phân tích, nơi có nhiều chuyên gia thảo luận về các vấn đề nổi cộm trong chính trị, kinh tế, tôn giáo, lịch sử và văn hóa.

Trong một trong những tập của bộ phim, Tổng thiết kế của UST Inc. đã thu hút sự chú ý về cách sản phẩm của công ty có thể ảnh hưởng đến tương lai: - Đây là phương thức vận chuyển không giết người. Một chiếc ô tô giết chết 150 triệu người trong vòng 100 năm. Đây là phương tiện giao thông không làm tê liệt con người, ngược lại một chiếc ô tô sẽ khiến khoảng một tỷ người tàn tật trong vòng 100 năm. Vận tải dây sẽ không đốt cháy nhiên liệu, ngược lại ôtô đốt cháy ít nhất 200 tỷ tấn nhiên liệu trong vòng 100 năm. Vận chuyển theo dây sẽ không lấy đi đất đai mà những con đường đang lấy đi lúc này. Nó sẽ không gây ô nhiễm đất tiếp giáp với đường giao thông. Trong mô tả của bộ phim trên trang web của nguồn tài nguyên truyền thông này, có lưu ý rằng trong một thế giới mà công nghệ mới gây ra nỗi sợ hãi và tác động của con người lên sinh quyển là thảm họa, chúng ta cần những cách tiếp cận mới - chẳng hạn như những phương pháp do Kỹ sư Anatoli Unitsky đề xuất.

9 views0 comments
bottom of page