top of page

Tạp chí Giao thông Vận tải Sáng tạo đã đăng một bài báo về lợi ích của các giải pháp UST Inc. trong


Các tác giả của ấn phẩm đã giải thích lý do tại sao vận chuyển hàng hóa bằng cách sử dụng vận tải đường sắt dây hiệu quả hơn nhiều so với các giải pháp hiện có, đồng thời cũng trình bày mô tả về unicont - một trong những mô hình vận chuyển hàng hóa của UST Inc.  Ngày nay, ngành vận chuyển hàng hóa truyền thống đã hết cơ hội phát triển và cần có những giải pháp đột phá. Tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, tiết kiệm chi phí, tính sẵn sàng, an toàn, tự động hóa, tốc độ tạo các liên kết giao thông mới và chi phí vận hành thấp là những tiêu chí cần được cải thiện. Unitsky String Transport có thể trở thành một phương thức vận tải thay thế tương ứng đầy đủ nhất với tất cả các đặc điểm trên. Theo các tác giả, loại hình vận tải này có một số ưu điểm: ●      Khả năng sử dụng ở những vùng có địa hình hiểm trở, cản nước, phát triển quy mô lớn; ●      Sẵn sàng bố trí cấu trúc đường chạy dọc theo tuyến đường ngắn nhất; ●      Thân thiện với môi trường; ●      Hiệu quả giảm sức mạnh; ●      Chi phí cấu trúc đường ray thấp; ●      Tự động hóa hoàn toàn các hoạt động xếp dỡ, v.v.


5 views0 comments
bottom of page