top of page

Thông báo về video của SWC: Phái đoàn kinh doanh tại Sharjah | Uniwind ưu việt | Hướng đến Khaur-Fak

Với bạn là bản phát hành tiếp theo của thông báo video SWC, trong đó chúng tôi cho bạn biết điều gì thú vị và quan trọng đã xảy ra trong dự án SkyWay và công ty SWC trong những tuần qua.


Các chủ đề chính của vấn đề:


- Một phái đoàn kinh doanh từ Thụy Sĩ đã đến thăm Trung tâm Công nghệ Chuỗi Unitsky ở Sharjah.

- Các học sinh của phòng tập thể dục Minsk đã có một chuyến tham quan đến Trung tâm Thử nghiệm Vận tải Dây ở Belarus.

- Các ổ thử nghiệm của phiên bản Uniwind cải tiến đã diễn ra tại EcoTechnoPark.

- Meed đã báo cáo về việc xây dựng một đường cao tốc dài 130 km giữa Sharjah và Khaur Fakkan.


https://m.vk.com/video-62448611_456241087?list=deedbb00f829097a44&from=wall-62448611_23893

4 views0 comments
bottom of page