top of page

Thông báo video SWC: Phái đoàn Brazil | Họp báo ở Sharjah | Công bố về dự án

Với bạn là bản phát hành tiếp theo của thông báo video SWC, trong đó chúng tôi cho bạn biết điều gì thú vị và quan trọng đã xảy ra trong dự án SkyWay và công ty SWC trong những tuần qua.


Các chủ đề chính của vấn đề:


- Nhà du hành vũ trụ người Brazil đầu tiên đã thử nghiệm phương tiện di chuyển bằng dây.

- Đến Trung tâm UST, Inc. một cuộc họp báo dành cho các nhà báo đã được tổ chức tại Sharjah.

- Các ấn phẩm với kết quả của bài thuyết trình ở Sharjah đã được đăng trên các phương tiện truyền thông quốc tế.


https://m.vk.com/video-62448611_456241084?list=23c94c3e8f65dbcbc5&from=wall-62448611_23763

3 views0 comments
bottom of page