top of page

Thông báo video SWC: Phái đoàn Hoàng gia | UST, Inc. và đối thủ cạnh tranh | Những sự phát triển mới

Thông báo SWC tiếp theo, trong đó chúng ta nói về các sự kiện thú vị và quan trọng trong dự án SkyWay và công ty SWC trong những tuần qua.


Phím a:


- Vương quốc Lesotho đã đến thăm UST, Inc. arge.


- thông báo của ấn phẩm CleanTechnica về các công nghệ của UST, Inc. với các loại xe điện hiện đại.


- UAE đã thử nghiệm thành công chất cách điện đường sắt cho các tuyến đường trong tương lai.

- Các kỹ sư UST, Inc. đã phát triển một hệ thống mới để mở cửa trong vận chuyển chuỗi.https://m.vk.com/video-62448611_456241085?list=fe96fbdf7de8c86561&from=wall-62448611_23839

4 views0 comments
bottom of page