top of page

🎬 Thông báo video SWC: Phái đoàn từ Abu Dhabi | Tối ưu hóa các bản nhạc | Ưu đãi hội chợ triển lãm

Với bạn là bản phát hành tiếp theo của thông báo video SWC, trong đó chúng tôi cho bạn biết điều gì thú vị và quan trọng đã xảy ra trong dự án SkyWay và công ty SWC trong những tuần qua.


Các chủ đề chính của vấn đề:


- Trung tâm Unitsky String Technologies, Inc. Một phái đoàn chính phủ từ Abu Dhabi đã đến thăm Sharjah.

- Các chuyên gia của công ty-nhà phát triển vận tải bằng dây đã thử nghiệm một loại vật liệu composite mới.

- Buổi thuyết trình SWC đầu tiên diễn ra tại Puerto Rico.

- Một ưu đãi mới đã được mở trong tài khoản cá nhân của bạn để vinh danh triển lãm đổi mới Expo 2020 ở Dubai. https://m.vk.com/video-62448611_456241077?list=08cdcc610a5b3fd8eb&from=wall-62448611_23456


5 views0 comments
bottom of page