top of page

Cơ cấu cổ phần trong tập đoàn Unitsky Group

Updated: Sep 19, 2022


Global Transport Investments (GTI) có sở hữu trí tuệ của dự án vận tải đường dây với giá trị 400 867 433 000$, trên cơ sở đó, các cổ phần của công ty được phát hành.

GTI chỉ hợp tác với các pháp nhân.

Công ty được thành lập tại BVI để tạo lập các điều kiện thuận lợi và thu hút nhất cho các nhà đầu tư.UniSky Corp được thành lập đại diện cho các lợi ích của nhà sáng lập công nghệ.

Các cổ phần của UniSky Corp. được chuyển đổi dưới dạng đóng góp vào vốn điều lệ của công ty Global Transport Investments, đơn vị tiến hành thu hút các nhà đầu tư và bán các cổ phần của công ty thông qua ЕRSS Holding.

Các cổ phần từ năm 2014 được bán theo hệ thống crowdinvesting tại hơn 200 nước và vùng lãnh thổ.

Đặc điểm của mô hình crowdinvesting là, SkyWay không bán các chứng khoán cổ điển,

mà ký kết với các nhà đầu tư hợp đồng về khoản vay chuyển đổi.

Điều đó nghĩa là, một nhà đầu tư nhận được bảo đảm là các cổ phần của một công ty sở hữu các cổ phiếu của chủ sở hữu công nghệ, cùng với đó có quyền yêu cầu công ty này chuyển cho nhà đầu tư ấy một số lượng cổ phiếu nhất định và đăng ký chúng trong sổ đăng ký nội bộ của công ty.

Trích xuất sổ đăng ký cổ đông

Như vậy, sơ đồ cấp vốn của dự án đề xuất việc tái đăng ký các cổ phần của một công ty sở hữu những cổ phiếu của chủ sở hữu công nghệ, cho nhà đầu tư. Trong đó, tiền từ việc chuyển đổi các cổ phần ấy được tái đầu tư hoàn toàn vào công nghệ. Một đơn vị hoạt động kỹ thuật, trực

tiếp tiến hành phát triển công nghệ, là công ty con «Unitsky String Technologies Co.».


Tài liệu biên bản ghi nhớ đầu tư:

https://new.skyway.capital/images/translation/ru/rYDxnEReyPXsf2qLb8FYlHCJhrfPJ413_b.pdf

  • ERSSI : Được phân bổ 15% cp = 60 130 114 950 cp Bán ra ngoài : 49% của ERSSI. Giữ 51% để điều hành công ty.

  • ERSSII : Được phân bổ 18,33% cp = 73 492 362 716 cp Bán ra ngoài : 49% của ERSSII. Giữ 51% để điều hành công ty.

  • ERSSIII : Được phân bổ 36,67% = 146,985,725,432 Bán ra ngoài : 49% của ERSSII. Giữ 51% để điều hành công ty.

Tổng bán ra ngoài công chúng trước IPO và IPO sẽ là 140,5 tỷ cp chiếm 35% cổ phần loại tập đoàn( Loại B) Do chi phí thêm tại thị trường UAE mà ban đầu chưa dự kiến.

  • 2% cp loại B sẽ được dự trữ và phân phối thông qua Quỹ Royal Capital Group ( Quỹ đóng dành cho tổ chức cá nhân lớn )

  • Unisky Corp : Nắm giữ 28% cổ phần loại A còn lại.

  • 35% lượng cp ra công chúng được hưởng tối thiểu 20% tổng lợi nhuận tập đoàn để trả cổ tức – 80% Lợi nhuận còn lại tái cơ cấu phát triển doanh nghiệp tiếp theo .


Các công ty nắm giữ cổ phần trong tập đoàn đều được giám sát bởi uỷ ban dịch vụ tài chính BVI - FSC

1/ Giấy phép UniSky Corp


2/ GIẤY PHÉP TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY MẸ GTI


3/ CÔNG TY ERSSI


4/ CÔNG TY ERSSII


5/ CÔNG TY ERSSIII6/ Quỹ đầu tư quốc tế : SWI Inc. - SWI Inc là chủ sở hữu nền tảng crowdfunding - Logo : SWC - Web: Skyway.capital SWI inc. Đã chuyển đăng ký mới tại Saint Lucia.Và được cấp giấy phép công ty quốc tế vào 04/10/2019 .


Giấy phép quốc tế


- Địa chỉ đăng ký giấy phép: Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia. - Địa chỉ văn phòng hỗ trợ : Russia, Moscow, 10 Letnikovskaya Street, Building 2.


Chú ý: Việc thanh toán quốc tế diễn ra phức tạp vì vậy đòi hỏi cần 1 đơn vị trung gian uỷ quyền có pháp lý trong việc này


- Đại lý uỷ quyền thanh toán quốc tế của GTI là : Impex Trading Ltd.

Impex Trading Limited cung cấp cho khách hàng một loạt các dịch vụ và cơ hội tiếp cận thị trường chứng khoán và thị trường OTC, cung cấp cách tiếp cận cá nhân IMPEX TRADING Limited (Đại lý Chứng khoán đã Đăng ký với Giấy phép số 14860 từ Ủy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu)

https://trading-impex.com/
144 views0 comments
bottom of page