Video thông báo SWC: Đình chỉ mới trong Unicar | Công nghệ Chuỗi An toàn | Sự kiện từ thiện

Với bạn là bản phát hành tiếp theo của thông báo video SWC, trong đó chúng tôi cho bạn biết điều gì thú vị và quan trọng đã xảy ra trong dự án SkyWay và công ty SWC trong những tuần qua.


Các chủ đề chính của vấn đề:


- Các chuyên gia của Unitsky String Technologies, Inc. đã cài đặt hệ thống treo hiệu quả hơn trong Unicar.

- Một bài báo mới về lợi ích của vận chuyển chuỗi đã được xuất bản trên CleanTechnica.

- Đối tác SWC với tư cách thành viên Liên hợp quốc đã tổ chức một sự kiện từ thiện tại Cộng hòa Dominica.

https://m.vk.com/video-62448611_456241078?list=06de3e9788e30b4d80&from=wall-62448611_23593

4 views0 comments

Recent Posts

See All