Forum Posts

Chí Báo
Jun 27, 2021
In Đóng góp bài viết của bạn
Công viên Công nghệ Nghiên cứu Khoa học Sharjah (Công viên SRTI) đã được một đoàn thị trưởng từ Nga đến thăm. Dưới đây là những gì đại diện của Công viên đã viết về sự kiện này: “Chúng tôi rất vui mừng được tổ chức một phái đoàn gồm các thị trưởng Nga tại Công viên SRTI. Các thị trưởng xuất sắc đã xem xét các dự án đổi mới của chúng tôi trong công viên và thảo luận về các cơ hội kinh doanh tiềm năng ở Công viên Sharjah và SRTI. Chúng tôi tự hào đóng một vai trò quan trọng như vậy trong việc thúc đẩy đổi mới và nghiên cứu trong khu vực. Những kết quả như vậy chỉ có thể đạt được bằng cách tập hợp các doanh nghiệp tư nhân, chính phủ và giới học thuật lại với nhau. " Sau chuyến thăm của đoàn, đại diện của Công viên đã chuẩn bị một đoạn video với những điểm nổi bật của cuộc họp, tại đây họ cũng trình chiếu Trung tâm Chứng nhận và Kiểm tra Công nghệ UST tại Sharjah. Hãy để chúng tôi nhắc nhở bạn rằng việc xây dựng Trung tâm đang diễn ra trên lãnh thổ của Công viên Nghiên cứu. Nguồn : https://www.instagram.com/p/CQdhDpyBxHu/?utm_source=ig_web_copy_linkN
Phái đoàn Thị trưởng Nga tại Công viên Nghiên cứu Sharjah content media
0
0
1
C
Chí Báo

Chí Báo

More actions